ภาพกิจกรรม - ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน โดยมีพระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และประธานคณะกรรมการ ได้ร่วมประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เกี่ยวกับเรื่อง ปฏิทินการศึกษาและตารางสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  การจัดตั้ง กองทุนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และขออนุมันิแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 1772

img 1777

img 1796

img 1797

img_1772
img_1772
Image Detail Image Download
img_1775
img_1775
Image Detail Image Download
img_1777
img_1777
Image Detail Image Download
img_1778
img_1778
Image Detail Image Download
img_1780
img_1780
Image Detail Image Download
img_1783
img_1783
Image Detail Image Download
img_1784
img_1784
Image Detail Image Download
img_1785
img_1785
Image Detail Image Download
img_1787
img_1787
Image Detail Image Download
img_1788
img_1788
Image Detail Image Download
img_1791
img_1791
Image Detail Image Download
img_1792
img_1792
Image Detail Image Download
img_1793
img_1793
Image Detail Image Download
img_1795
img_1795
Image Detail Image Download
img_1796
img_1796
Image Detail Image Download
img_1797
img_1797
Image Detail Image Download
img_1808
img_1808
Image Detail Image Download
img_1811
img_1811
Image Detail Image Download
img_1812
img_1812
Image Detail Image Download
img_1815
img_1815
Image Detail Image Download
img_1820
img_1820
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery