ภาพกิจกรรม - ประชุมประเพณีทานสลากภัต ๒๕๕๖

ประชุมประเพณีทานสลากภัต ๒๕๕๖ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๕.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร.   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา ได้ร่วมกันประชุม เกี่ยวกับ งานประเพณีทานสลากภัต ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นไปได้ความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อม ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1750

img 1764

img 1767

img 1771

img_1750
img_1750
Image Detail Image Download
img_1754
img_1754
Image Detail Image Download
img_1755
img_1755
Image Detail Image Download
img_1756
img_1756
Image Detail Image Download
img_1757
img_1757
Image Detail Image Download
img_1758
img_1758
Image Detail Image Download
img_1759
img_1759
Image Detail Image Download
img_1760
img_1760
Image Detail Image Download
img_1761
img_1761
Image Detail Image Download
img_1764
img_1764
Image Detail Image Download
img_1767
img_1767
Image Detail Image Download
img_1769
img_1769
Image Detail Image Download
img_1770
img_1770
Image Detail Image Download
img_1771
img_1771
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery