ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖

ประชุมคณาจารย์ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙๐๐ น.  คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร.   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา ได้ร่วมกันประชุม เกี่ยวกับ ปฏิทินการศึกษา  ตารางสอน  ในภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๖ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7896

img 7925

img 7926

img 7928

img_7896
img_7896
Image Detail Image Download
img_7897
img_7897
Image Detail Image Download
img_7898
img_7898
Image Detail Image Download
img_7899
img_7899
Image Detail Image Download
img_7902
img_7902
Image Detail Image Download
img_7914
img_7914
Image Detail Image Download
img_7925
img_7925
Image Detail Image Download
img_7926
img_7926
Image Detail Image Download
img_7928
img_7928
Image Detail Image Download
img_7937
img_7937
Image Detail Image Download
img_7940
img_7940
Image Detail Image Download
img_7946
img_7946
Image Detail Image Download
img_7948
img_7948
Image Detail Image Download
img_7950
img_7950
Image Detail Image Download
img_7951
img_7951
Image Detail Image Download
img_7952
img_7952
Image Detail Image Download
img_7953
img_7953
Image Detail Image Download
img_7954
img_7954
Image Detail Image Download
img_7955
img_7955
Image Detail Image Download
img_7959
img_7959
Image Detail Image Download
img_7960
img_7960
Image Detail Image Download
img_7966
img_7966
Image Detail Image Download
img_7967
img_7967
Image Detail Image Download
img_7974
img_7974
Image Detail Image Download
img_7976
img_7976
Image Detail Image Download
img_7978
img_7978
Image Detail Image Download
img_7980
img_7980
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery