ภาพกิจกรรม - ประชุมด้านการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

ประชุมด้านการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดย ระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ทำนอง ถามา ได้ร่วมกันประชุมด้านการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ทั้งนี้ อาจารย์ทำนอง ถามา ยินดีที่จะรับเป็นผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง พร้อมด้วยพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์จากประเทศแคเมอรูน เป็นอาจารย์ต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1669

img 1666

img 1671

img 1693

img_1666
img_1666
Image Detail Image Download
img_1667
img_1667
Image Detail Image Download
img_1668
img_1668
Image Detail Image Download
img_1669
img_1669
Image Detail Image Download
img_1670
img_1670
Image Detail Image Download
img_1671
img_1671
Image Detail Image Download
img_1672
img_1672
Image Detail Image Download
img_1673
img_1673
Image Detail Image Download
img_1674
img_1674
Image Detail Image Download
img_1675
img_1675
Image Detail Image Download
img_1676
img_1676
Image Detail Image Download
img_1680
img_1680
Image Detail Image Download
img_1681
img_1681
Image Detail Image Download
img_1683
img_1683
Image Detail Image Download
img_1684
img_1684
Image Detail Image Download
img_1685
img_1685
Image Detail Image Download
img_1687
img_1687
Image Detail Image Download
img_1688
img_1688
Image Detail Image Download
img_1691
img_1691
Image Detail Image Download
img_1692
img_1692
Image Detail Image Download
img_1693
img_1693
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery