ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

คณะผู้บริหาร ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร ร่วมกับพระสงฆ์ สามเณร วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง โดย ระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา  ต้อนรับ ท่านอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 7826

img 7831

img 7866

img 7868

img_7821
img_7821
Image Detail Image Download
img_7826
img_7826
Image Detail Image Download
img_7831
img_7831
Image Detail Image Download
img_7832
img_7832
Image Detail Image Download
img_7834
img_7834
Image Detail Image Download
img_7836
img_7836
Image Detail Image Download
img_7843
img_7843
Image Detail Image Download
img_7844
img_7844
Image Detail Image Download
img_7846
img_7846
Image Detail Image Download
img_7851
img_7851
Image Detail Image Download
img_7853
img_7853
Image Detail Image Download
img_7855
img_7855
Image Detail Image Download
img_7856
img_7856
Image Detail Image Download
img_7873
img_7873
Image Detail Image Download
img_7879
img_7879
Image Detail Image Download
img_7880
img_7880
Image Detail Image Download
img_7883
img_7883
Image Detail Image Download
img_7884
img_7884
Image Detail Image Download
img_7866
img_7866
Image Detail Image Download
img_7868
img_7868
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery