ภาพกิจกรรม - ประชุมทบทวนและสรุปแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖

ประชุมทบทวนและสรุปแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดย ระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ได้ร่วมกันประชุมทบทวนและสรุปแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๕๖ และวางกรอบระยะเวลาการดำเนินการในแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7774

img 7780

img 7785

img 7784

img_7774
img_7774
Image Detail Image Download
img_7776
img_7776
Image Detail Image Download
img_7777
img_7777
Image Detail Image Download
img_7778
img_7778
Image Detail Image Download
img_7779
img_7779
Image Detail Image Download
img_7780
img_7780
Image Detail Image Download
img_7784
img_7784
Image Detail Image Download
img_7785
img_7785
Image Detail Image Download
img_7786
img_7786
Image Detail Image Download
img_7787
img_7787
Image Detail Image Download
img_7789
img_7789
Image Detail Image Download
img_7790
img_7790
Image Detail Image Download
img_7794
img_7794
Image Detail Image Download
img_7795
img_7795
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery