ภาพกิจกรรม - มุทิตาจิต แด่ พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร.

มุทิตาจิต แด่ ระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร.

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วม มุทิตาจิต แด่ ระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ในวาระโอกาสได้เป็นประธานตรวจงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ เสร็จสิ้น ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระ้้เกียรติฯ

img 7748

img 7750

img 7759

img 7769

img_7737
img_7737
Image Detail Image Download
img_7738
img_7738
Image Detail Image Download
img_7740
img_7740
Image Detail Image Download
img_7742
img_7742
Image Detail Image Download
img_7743
img_7743
Image Detail Image Download
img_7744
img_7744
Image Detail Image Download
img_7745
img_7745
Image Detail Image Download
img_7746
img_7746
Image Detail Image Download
img_7748
img_7748
Image Detail Image Download
img_7750
img_7750
Image Detail Image Download
img_7751
img_7751
Image Detail Image Download
img_7753
img_7753
Image Detail Image Download
img_7754
img_7754
Image Detail Image Download
img_7755
img_7755
Image Detail Image Download
img_7757
img_7757
Image Detail Image Download
img_7759
img_7759
Image Detail Image Download
img_7763
img_7763
Image Detail Image Download
img_7769
img_7769
Image Detail Image Download
img_7771
img_7771
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery