ภาพกิจกรรม - วิทยาลัยสงฆ์นครนน่านฯ เข้าร่วมการให้คำปรึกษา การบริหารงานแผน และงบประมาน

วิทยาลัยสงฆ์นครนน่านฯ เข้าร่วมการให้คำปรึกษา การบริหารงานแผน และงบประมาน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยมี พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันรับฟังการให้คำปรึกษา และแนะนำ การบริหารงานแผน และงบประมานของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดย พระครูโกวิทอรรถวาที,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 7710

img 7711

img 7712

img 7727

img_7666
img_7666
Image Detail Image Download
img_7667
img_7667
Image Detail Image Download
img_7668
img_7668
Image Detail Image Download
img_7670
img_7670
Image Detail Image Download
img_7671
img_7671
Image Detail Image Download
img_7674
img_7674
Image Detail Image Download
img_7675
img_7675
Image Detail Image Download
img_7676
img_7676
Image Detail Image Download
img_7678
img_7678
Image Detail Image Download
img_7681
img_7681
Image Detail Image Download
img_7682
img_7682
Image Detail Image Download
img_7683
img_7683
Image Detail Image Download
img_7686
img_7686
Image Detail Image Download
img_7697
img_7697
Image Detail Image Download
img_7701
img_7701
Image Detail Image Download
img_7708
img_7708
Image Detail Image Download
img_7710
img_7710
Image Detail Image Download
img_7711
img_7711
Image Detail Image Download
img_7712
img_7712
Image Detail Image Download
img_7715
img_7715
Image Detail Image Download
img_7720
img_7720
Image Detail Image Download
img_7722
img_7722
Image Detail Image Download
img_7727
img_7727
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery