ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง"

คณะผู้บริหารเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และกาารบริหารองค์กรที่ดี โดย รศ.ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ มหาวิทยาลัยล้านนา ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

20130928 082116

20130928 091755

20130928 102520

20130928 164116

20130928_082031
20130928_082031
Image Detail Image Download
20130928_082116
20130928_082116
Image Detail Image Download
20130928_091755
20130928_091755
Image Detail Image Download
20130928_102412
20130928_102412
Image Detail Image Download
20130928_102441
20130928_102441
Image Detail Image Download
20130928_102452
20130928_102452
Image Detail Image Download
20130928_102520
20130928_102520
Image Detail Image Download
20130928_102605
20130928_102605
Image Detail Image Download
20130928_102610
20130928_102610
Image Detail Image Download
20130928_163038
20130928_163038
Image Detail Image Download
20130928_164116
20130928_164116
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery