ภาพกิจกรรม - กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูการต้องลายดอกล้านนา

กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูการต้องลายดอกล้านนา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ได้ร่วมกับกลุ่มฮักเวียงสา จัดกิจกรรม งว้ายหน้าผ่อหาเวียงป้อและส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูการต้องลายดอกล้านนา เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาโบราณ ณ เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

img 7395

img 7448

img 7454

img 7506

img_7379
img_7379
Image Detail Image Download
img_7390
img_7390
Image Detail Image Download
img_7395
img_7395
Image Detail Image Download
img_7406
img_7406
Image Detail Image Download
img_7413
img_7413
Image Detail Image Download
img_7414
img_7414
Image Detail Image Download
img_7418
img_7418
Image Detail Image Download
img_7448
img_7448
Image Detail Image Download
img_7454
img_7454
Image Detail Image Download
img_7461
img_7461
Image Detail Image Download
img_7472
img_7472
Image Detail Image Download
img_7489
img_7489
Image Detail Image Download
img_7490
img_7490
Image Detail Image Download
img_7491
img_7491
Image Detail Image Download
img_7498
img_7498
Image Detail Image Download
img_7506
img_7506
Image Detail Image Download
img_7510
img_7510
Image Detail Image Download
img_7511
img_7511
Image Detail Image Download
img_7518
img_7518
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery