ภาพกิจกรรม - โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน ครั้งที่ ๓

โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน ครั้งที่ ๓ (วัดดอนแก้ว)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน โดยมีพระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมโครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน เพื่อเป็นการทำความสะอาด ดูแลธรรมใบลานซึ่งเป็นของเก่าโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราไม่ให้สูญหายไป และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา ณ วัดดอนแก้ว

img 7273

img 7304

img 7309

img 7375

img_7243
img_7243
Image Detail Image Download
img_7245
img_7245
Image Detail Image Download
img_7251
img_7251
Image Detail Image Download
img_7252
img_7252
Image Detail Image Download
img_7255
img_7255
Image Detail Image Download
img_7256
img_7256
Image Detail Image Download
img_7261
img_7261
Image Detail Image Download
img_7264
img_7264
Image Detail Image Download
img_7266
img_7266
Image Detail Image Download
img_7270
img_7270
Image Detail Image Download
img_7272
img_7272
Image Detail Image Download
img_7273
img_7273
Image Detail Image Download
img_7278
img_7278
Image Detail Image Download
img_7280
img_7280
Image Detail Image Download
img_7291
img_7291
Image Detail Image Download
img_7295
img_7295
Image Detail Image Download
img_7299
img_7299
Image Detail Image Download
img_7301
img_7301
Image Detail Image Download
img_7304
img_7304
Image Detail Image Download
img_7308
img_7308
Image Detail Image Download
img_7309
img_7309
Image Detail Image Download
img_7310
img_7310
Image Detail Image Download
img_7315
img_7315
Image Detail Image Download
img_7318
img_7318
Image Detail Image Download
img_7328
img_7328
Image Detail Image Download
img_7329
img_7329
Image Detail Image Download
img_7332
img_7332
Image Detail Image Download
img_7342
img_7342
Image Detail Image Download
img_7354
img_7354
Image Detail Image Download
img_7359
img_7359
Image Detail Image Download
img_7361
img_7361
Image Detail Image Download
img_7367
img_7367
Image Detail Image Download
img_7370
img_7370
Image Detail Image Download
img_7375
img_7375
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery