ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และคอมพิวเตอร์แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และคอมพิวเตอร์แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน  ๒๕๕๖  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอภูเพียง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคอมพิวเตอร์แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภายใต้โครงการมหาจุฬาฯ อาสาเติมปัญญาสู่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความรู้ในการใช้งานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและสามารถขัดทำหนังสือราชการได้  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7533

img 7551

img 7593

img 7663

img_7526
img_7526
Image Detail Image Download
img_7529
img_7529
Image Detail Image Download
img_7530
img_7530
Image Detail Image Download
img_7531
img_7531
Image Detail Image Download
img_7533
img_7533
Image Detail Image Download
img_7535
img_7535
Image Detail Image Download
img_7540
img_7540
Image Detail Image Download
img_7541
img_7541
Image Detail Image Download
img_7542
img_7542
Image Detail Image Download
img_7543
img_7543
Image Detail Image Download
img_7544
img_7544
Image Detail Image Download
img_7545
img_7545
Image Detail Image Download
img_7546
img_7546
Image Detail Image Download
img_7547
img_7547
Image Detail Image Download
img_7548
img_7548
Image Detail Image Download
img_7549
img_7549
Image Detail Image Download
img_7550
img_7550
Image Detail Image Download
img_7551
img_7551
Image Detail Image Download
img_7553
img_7553
Image Detail Image Download
img_7554
img_7554
Image Detail Image Download
img_7556
img_7556
Image Detail Image Download
img_7557
img_7557
Image Detail Image Download
img_7558
img_7558
Image Detail Image Download
img_7559
img_7559
Image Detail Image Download
img_7560
img_7560
Image Detail Image Download
img_7561
img_7561
Image Detail Image Download
img_7562
img_7562
Image Detail Image Download
img_7584
img_7584
Image Detail Image Download
img_7586
img_7586
Image Detail Image Download
img_7587
img_7587
Image Detail Image Download
img_7590
img_7590
Image Detail Image Download
img_7591
img_7591
Image Detail Image Download
img_7592
img_7592
Image Detail Image Download
img_7593
img_7593
Image Detail Image Download
img_7595
img_7595
Image Detail Image Download
img_7598
img_7598
Image Detail Image Download
img_7603
img_7603
Image Detail Image Download
img_7605
img_7605
Image Detail Image Download
img_7613
img_7613
Image Detail Image Download
img_7616
img_7616
Image Detail Image Download
img_7620
img_7620
Image Detail Image Download
img_7625
img_7625
Image Detail Image Download
img_7634
img_7634
Image Detail Image Download
img_7636
img_7636
Image Detail Image Download
img_7638
img_7638
Image Detail Image Download
img_7640
img_7640
Image Detail Image Download
img_7643
img_7643
Image Detail Image Download
img_7644
img_7644
Image Detail Image Download
img_7647
img_7647
Image Detail Image Download
img_7648
img_7648
Image Detail Image Download
img_7650
img_7650
Image Detail Image Download
img_7652
img_7652
Image Detail Image Download
img_7655
img_7655
Image Detail Image Download
img_7656
img_7656
Image Detail Image Download
img_7659
img_7659
Image Detail Image Download
img_7663
img_7663
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery