ภาพกิจกรรม - งานประชุมสัมมนา ทิศทางการศึกษาและโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา

งานประชุมสัมมนา ทิศทางการศึกษาและโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะครูจากโรงเรียนมัธยมในจังหวัดน่าน โดยมี พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันจัดงานประชุมสัมมนา ทิศทางการศึกษาและโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง

img 7212

img 7206

img 7246

img 7247

img_7178
img_7178
Image Detail Image Download
img_7179
img_7179
Image Detail Image Download
img_7180
img_7180
Image Detail Image Download
img_7181
img_7181
Image Detail Image Download
img_7183
img_7183
Image Detail Image Download
img_7189
img_7189
Image Detail Image Download
img_7190
img_7190
Image Detail Image Download
img_7194
img_7194
Image Detail Image Download
img_7196
img_7196
Image Detail Image Download
img_7198
img_7198
Image Detail Image Download
img_7206
img_7206
Image Detail Image Download
img_7207
img_7207
Image Detail Image Download
img_7212
img_7212
Image Detail Image Download
img_7218
img_7218
Image Detail Image Download
img_7219
img_7219
Image Detail Image Download
img_7220
img_7220
Image Detail Image Download
img_7222
img_7222
Image Detail Image Download
img_7223
img_7223
Image Detail Image Download
img_7224
img_7224
Image Detail Image Download
img_7225
img_7225
Image Detail Image Download
img_7228
img_7228
Image Detail Image Download
img_7230
img_7230
Image Detail Image Download
img_7235
img_7235
Image Detail Image Download
img_7240
img_7240
Image Detail Image Download
img_7241
img_7241
Image Detail Image Download
img_7242
img_7242
Image Detail Image Download
img_7243
img_7243
Image Detail Image Download
img_7244
img_7244
Image Detail Image Download
img_7245
img_7245
Image Detail Image Download
img_7246
img_7246
Image Detail Image Download
img_7247
img_7247
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery