ภาพกิจกรรม - โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน ครั้งที่ ๒

โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน ครั้งที่ ๒

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ได้ร่วมโครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง

img 1315

img 1351

img 1382

img 1391

img_1305
img_1305
Image Detail Image Download
img_1306
img_1306
Image Detail Image Download
img_1307
img_1307
Image Detail Image Download
img_1310
img_1310
Image Detail Image Download
img_1311
img_1311
Image Detail Image Download
img_1312
img_1312
Image Detail Image Download
img_1315
img_1315
Image Detail Image Download
img_1318
img_1318
Image Detail Image Download
img_1321
img_1321
Image Detail Image Download
img_1326
img_1326
Image Detail Image Download
img_1330
img_1330
Image Detail Image Download
img_1332
img_1332
Image Detail Image Download
img_1334
img_1334
Image Detail Image Download
img_1337
img_1337
Image Detail Image Download
img_1338
img_1338
Image Detail Image Download
img_1340
img_1340
Image Detail Image Download
img_1342
img_1342
Image Detail Image Download
img_1351
img_1351
Image Detail Image Download
img_1352
img_1352
Image Detail Image Download
img_1355
img_1355
Image Detail Image Download
img_1356
img_1356
Image Detail Image Download
img_1360
img_1360
Image Detail Image Download
img_1367
img_1367
Image Detail Image Download
img_1374
img_1374
Image Detail Image Download
img_1382
img_1382
Image Detail Image Download
img_1391
img_1391
Image Detail Image Download
img_1399
img_1399
Image Detail Image Download
img_1401
img_1401
Image Detail Image Download
img_1405
img_1405
Image Detail Image Download
img_1414
img_1414
Image Detail Image Download
img_1419
img_1419
Image Detail Image Download
img_1423
img_1423
Image Detail Image Download
img_1426
img_1426
Image Detail Image Download
img_1429
img_1429
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery