ภาพกิจกรรม - กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตบรรพชิต โดยมี พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

 img 7033

img 7064

img 7146

img 7232

img_6991
img_6991
Image Detail Image Download
img_6996
img_6996
Image Detail Image Download
img_7000
img_7000
Image Detail Image Download
img_7001
img_7001
Image Detail Image Download
img_7004
img_7004
Image Detail Image Download
img_7006
img_7006
Image Detail Image Download
img_7011
img_7011
Image Detail Image Download
img_7013
img_7013
Image Detail Image Download
img_7016
img_7016
Image Detail Image Download
img_7020
img_7020
Image Detail Image Download
img_7033
img_7033
Image Detail Image Download
img_7038
img_7038
Image Detail Image Download
img_7055
img_7055
Image Detail Image Download
img_7062
img_7062
Image Detail Image Download
img_7064
img_7064
Image Detail Image Download
img_7065
img_7065
Image Detail Image Download
img_7067
img_7067
Image Detail Image Download
img_7069
img_7069
Image Detail Image Download
img_7083
img_7083
Image Detail Image Download
img_7132
img_7132
Image Detail Image Download
img_7135
img_7135
Image Detail Image Download
img_7139
img_7139
Image Detail Image Download
img_7140
img_7140
Image Detail Image Download
img_7141
img_7141
Image Detail Image Download
img_7142
img_7142
Image Detail Image Download
img_7146
img_7146
Image Detail Image Download
img_7151
img_7151
Image Detail Image Download
img_7160
img_7160
Image Detail Image Download
img_7170
img_7170
Image Detail Image Download
img_7172
img_7172
Image Detail Image Download
img_7174
img_7174
Image Detail Image Download
img_7179
img_7179
Image Detail Image Download
img_7181
img_7181
Image Detail Image Download
img_7184
img_7184
Image Detail Image Download
img_7185
img_7185
Image Detail Image Download
img_7189
img_7189
Image Detail Image Download
img_7194
img_7194
Image Detail Image Download
img_7196
img_7196
Image Detail Image Download
img_7199
img_7199
Image Detail Image Download
img_7203
img_7203
Image Detail Image Download
img_7215
img_7215
Image Detail Image Download
img_7218
img_7218
Image Detail Image Download
img_7220
img_7220
Image Detail Image Download
img_7225
img_7225
Image Detail Image Download
img_7227
img_7227
Image Detail Image Download
img_7230
img_7230
Image Detail Image Download
img_7231
img_7231
Image Detail Image Download
img_7232
img_7232
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery