ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารจัดซื้อเรือ

คณะผู้บริหารจัดซื้อเรือ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. คณะผู้บริหาร  โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา  และ นายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายวิชาการ  ได้จัดซื้อเรือให้กับทาง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อใช้ในแข่งขันเรือ สืบสานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน(นัดปิดสนาม) ต่อไป

7

11

1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
5
5
Image Detail Image Download
6
6
Image Detail Image Download
7
7
Image Detail Image Download
8
8
Image Detail Image Download
9
9
Image Detail Image Download
10
10
Image Detail Image Download
11
11
Image Detail Image Download
12
12
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery