ภาพกิจกรรม - กิจกรรมมหาจุฬา ฯ อาสาพัฒนาวัดและชุมชน

กิจกรรมมหาจุฬา ฯ อาสาพัฒนาวัดและชุมชน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมมหาจุฬา ฯ อาสาพัฒนาวัดและชุมชน ได้ทำการพัฒนาวัดอรุณศรี และได้มอบบ้านที่ทำการซ่อมแซมของ ครอบครัว นางสาวสายธาร สิงห์แสง บ้านทุ่งผง อ.เวียงสา โดยร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งผง ในการซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าว

img 6797

img 6847

img 6853

img 6925

img_6797
img_6797
Image Detail Image Download
img_6798
img_6798
Image Detail Image Download
img_6804
img_6804
Image Detail Image Download
img_6805
img_6805
Image Detail Image Download
img_6813
img_6813
Image Detail Image Download
img_6815
img_6815
Image Detail Image Download
img_6820
img_6820
Image Detail Image Download
img_6828
img_6828
Image Detail Image Download
img_6829
img_6829
Image Detail Image Download
img_6831
img_6831
Image Detail Image Download
img_6836
img_6836
Image Detail Image Download
img_6838
img_6838
Image Detail Image Download
img_6840
img_6840
Image Detail Image Download
img_6841
img_6841
Image Detail Image Download
img_6843
img_6843
Image Detail Image Download
img_6844
img_6844
Image Detail Image Download
img_6845
img_6845
Image Detail Image Download
img_6846
img_6846
Image Detail Image Download
img_6847
img_6847
Image Detail Image Download
img_6853
img_6853
Image Detail Image Download
img_6860
img_6860
Image Detail Image Download
img_6862
img_6862
Image Detail Image Download
img_6873
img_6873
Image Detail Image Download
img_6875
img_6875
Image Detail Image Download
img_6885
img_6885
Image Detail Image Download
img_6889
img_6889
Image Detail Image Download
img_6891
img_6891
Image Detail Image Download
img_6892
img_6892
Image Detail Image Download
img_6893
img_6893
Image Detail Image Download
img_6894
img_6894
Image Detail Image Download
img_6895
img_6895
Image Detail Image Download
img_6897
img_6897
Image Detail Image Download
img_6898
img_6898
Image Detail Image Download
img_6900
img_6900
Image Detail Image Download
img_6904
img_6904
Image Detail Image Download
img_6906
img_6906
Image Detail Image Download
img_6908
img_6908
Image Detail Image Download
img_6913
img_6913
Image Detail Image Download
img_6915
img_6915
Image Detail Image Download
img_6917
img_6917
Image Detail Image Download
img_6919
img_6919
Image Detail Image Download
img_6921
img_6921
Image Detail Image Download
img_6925
img_6925
Image Detail Image Download
img_6931
img_6931
Image Detail Image Download
img_6934
img_6934
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery