ภาพกิจกรรม - ร่วมงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (นัดเปิดสนาม)

ร่วมงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (นัดเปิดสนาม)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ได้ร่วมงานประเพณีแข่งเรือของจังหวัดน่าน นัดเปิดสนาม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน โดยใช้เรือ “เพชรพระธาตุ ๗๗ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน” เป็นประเภทเรือเล็ก ซึ่งเป็นฝีพายจากคณะนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6611

img 6627

img 6726

img 6723

img_6581
img_6581
Image Detail Image Download
img_6583
img_6583
Image Detail Image Download
img_6589
img_6589
Image Detail Image Download
img_6597
img_6597
Image Detail Image Download
img_6601
img_6601
Image Detail Image Download
img_6602
img_6602
Image Detail Image Download
img_6607
img_6607
Image Detail Image Download
img_6611
img_6611
Image Detail Image Download
img_6627
img_6627
Image Detail Image Download
img_6628
img_6628
Image Detail Image Download
img_6636
img_6636
Image Detail Image Download
img_6641
img_6641
Image Detail Image Download
img_6645
img_6645
Image Detail Image Download
img_6646
img_6646
Image Detail Image Download
img_6655
img_6655
Image Detail Image Download
img_6656
img_6656
Image Detail Image Download
img_6657
img_6657
Image Detail Image Download
img_6662
img_6662
Image Detail Image Download
img_6677
img_6677
Image Detail Image Download
img_6717
img_6717
Image Detail Image Download
img_6723
img_6723
Image Detail Image Download
img_6725
img_6725
Image Detail Image Download
img_6726
img_6726
Image Detail Image Download
img_6727
img_6727
Image Detail Image Download
img_6728
img_6728
Image Detail Image Download
img_6729
img_6729
Image Detail Image Download
img_6735
img_6735
Image Detail Image Download
img_6736
img_6736
Image Detail Image Download
img_6737
img_6737
Image Detail Image Download
img_6738
img_6738
Image Detail Image Download
img_6744
img_6744
Image Detail Image Download
img_6748
img_6748
Image Detail Image Download
img_6751
img_6751
Image Detail Image Download
img_6752
img_6752
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery