ภาพกิจกรรม - บริษัท ทีทีแอนด์ที สนับสนุน เสื้อฝีพาย

บริษัท ทีทีแอนด์ที  สนับสนุน เสื้อฝีพาย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. คณะผู้บริหาร โดย นายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายวิชาการ ได้รับเสื้อฝีพาย สนับสนุนโดย บริษัท ทีทีแอนด์ที ในประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่านนัดเปิดสนาม ซึ่งทางวิทยาลัยสงฆ์ได้เข้าร่วมประเพณีแข่งเรือ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

img 1151

img_1150
img_1150
Image Detail Image Download
img_1151
img_1151
Image Detail Image Download
img_1152
img_1152
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery