ภาพกิจกรรม - เตรียม สถานที่ กิจกรรมมหาจุฬา ฯ อาสาพัฒนาวัดและชุมชน

เตรียม สถานที่ กิจกรรมมหาจุฬา ฯ อาสาพัฒนาวัดและชุมชน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะผู้บริหาร และนิสิต โดย นายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายวิชาการ  เยี่ยมชาวบ้านทุ่งผง อ.เวียงสา ในการซ่อมแซมบ้านครอบครัวนางสาวสายธาร สิงห์แสง เพื่อ เตรียม สถานที่ กิจกรรมมหาจุฬา ฯ อาสาพัฒนาวัดและชุมชน โดย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งผง ในการซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าวและจะได้ทำการมอบให้ในวันที่ ๒๓ กันยายน นี้

img 1119

img 1131

img 1144

img 1134

img_1111
img_1111
Image Detail Image Download
img_1112
img_1112
Image Detail Image Download
img_1113
img_1113
Image Detail Image Download
img_1115
img_1115
Image Detail Image Download
img_1118
img_1118
Image Detail Image Download
img_1119
img_1119
Image Detail Image Download
img_1122
img_1122
Image Detail Image Download
img_1126
img_1126
Image Detail Image Download
img_1129
img_1129
Image Detail Image Download
img_1131
img_1131
Image Detail Image Download
img_1134
img_1134
Image Detail Image Download
img_1143
img_1143
Image Detail Image Download
img_1144
img_1144
Image Detail Image Download
img_1145
img_1145
Image Detail Image Download
img_1146
img_1146
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery