ภาพกิจกรรม - โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน

โครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน โดยมีพระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมโครงการปริวรรตธรรมพื้นเมืองน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง

img 6460

img 6526

img 6567

img 6570

img_6448
img_6448
Image Detail Image Download
img_6449
img_6449
Image Detail Image Download
img_6452
img_6452
Image Detail Image Download
img_6453
img_6453
Image Detail Image Download
img_6454
img_6454
Image Detail Image Download
img_6455
img_6455
Image Detail Image Download
img_6460
img_6460
Image Detail Image Download
img_6464
img_6464
Image Detail Image Download
img_6467
img_6467
Image Detail Image Download
img_6469
img_6469
Image Detail Image Download
img_6472
img_6472
Image Detail Image Download
img_6473
img_6473
Image Detail Image Download
img_6496
img_6496
Image Detail Image Download
img_6500
img_6500
Image Detail Image Download
img_6501
img_6501
Image Detail Image Download
img_6502
img_6502
Image Detail Image Download
img_6503
img_6503
Image Detail Image Download
img_6504
img_6504
Image Detail Image Download
img_6505
img_6505
Image Detail Image Download
img_6510
img_6510
Image Detail Image Download
img_6511
img_6511
Image Detail Image Download
img_6512
img_6512
Image Detail Image Download
img_6526
img_6526
Image Detail Image Download
img_6529
img_6529
Image Detail Image Download
img_6532
img_6532
Image Detail Image Download
img_6533
img_6533
Image Detail Image Download
img_6543
img_6543
Image Detail Image Download
img_6546
img_6546
Image Detail Image Download
img_6550
img_6550
Image Detail Image Download
img_6553
img_6553
Image Detail Image Download
img_6555
img_6555
Image Detail Image Download
img_6558
img_6558
Image Detail Image Download
img_6559
img_6559
Image Detail Image Download
img_6567
img_6567
Image Detail Image Download
img_6570
img_6570
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery