ภาพกิจกรรม - ประชุมสรุปโครงการที่จัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประชุมสรุปโครงการที่จัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยมีพระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมประชุมสรุปโครงการที่จัดทำในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ ประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียติฯ

img 1031

img 1044

img 1053

img 1064

img_1028
img_1028
Image Detail Image Download
img_1031
img_1031
Image Detail Image Download
img_1036
img_1036
Image Detail Image Download
img_1043
img_1043
Image Detail Image Download
img_1044
img_1044
Image Detail Image Download
img_1046
img_1046
Image Detail Image Download
img_1047
img_1047
Image Detail Image Download
img_1048
img_1048
Image Detail Image Download
img_1050
img_1050
Image Detail Image Download
img_1051
img_1051
Image Detail Image Download
img_1053
img_1053
Image Detail Image Download
img_1057
img_1057
Image Detail Image Download
img_1060
img_1060
Image Detail Image Download
img_1062
img_1062
Image Detail Image Download
img_1064
img_1064
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery