ภาพกิจกรรม - กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธฟื้นฟูแกะสลักพระพุทธรูปไม้

กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธฟื้นฟูแกะสลักพระพุทธรูปไม้

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตบรรพชิต ชั้นปีที่ ๔ คณะพุทธศาสตร์ โดยมีพระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธฟื้นฟูแกะสลักพระพุทธรูปไม้ โดยเริ่มแกะสลักพระพุทธรูปไม้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได้มอบให้กับทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯเพื่ออนุรักษ์พระพุทธฟื้นฟูแกะสลักพระพุทธรูปไม้สืบต่อไป ณ ห้องเรียน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียติฯ

img 0980

img 0985

img 1015

img 1025

img_0976
img_0976
Image Detail Image Download
img_0978
img_0978
Image Detail Image Download
img_0980
img_0980
Image Detail Image Download
img_0981
img_0981
Image Detail Image Download
img_0984
img_0984
Image Detail Image Download
img_0985
img_0985
Image Detail Image Download
img_0987
img_0987
Image Detail Image Download
img_0990
img_0990
Image Detail Image Download
img_0992
img_0992
Image Detail Image Download
img_0993
img_0993
Image Detail Image Download
img_0995
img_0995
Image Detail Image Download
img_0997
img_0997
Image Detail Image Download
img_0999
img_0999
Image Detail Image Download
img_1002
img_1002
Image Detail Image Download
img_1006
img_1006
Image Detail Image Download
img_1007
img_1007
Image Detail Image Download
img_1008
img_1008
Image Detail Image Download
img_1015
img_1015
Image Detail Image Download
img_1018
img_1018
Image Detail Image Download
img_1019
img_1019
Image Detail Image Download
img_1025
img_1025
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery