ภาพกิจกรรม - ผู้บริหารเข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา

ผู้บริหารเข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๖  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ โดยมีพระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯได้เดินทางไปร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา ณ หอประชุมมวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

img 0905

img 0932

img 0956

img 0966

img_0905
img_0905
Image Detail Image Download
img_0910
img_0910
Image Detail Image Download
img_0926
img_0926
Image Detail Image Download
img_0927
img_0927
Image Detail Image Download
img_0928
img_0928
Image Detail Image Download
img_0930
img_0930
Image Detail Image Download
img_0932
img_0932
Image Detail Image Download
img_0937
img_0937
Image Detail Image Download
img_0945
img_0945
Image Detail Image Download
img_0946
img_0946
Image Detail Image Download
img_0947
img_0947
Image Detail Image Download
img_0948
img_0948
Image Detail Image Download
img_0950
img_0950
Image Detail Image Download
img_0956
img_0956
Image Detail Image Download
img_0963
img_0963
Image Detail Image Download
img_0966
img_0966
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery