ภาพกิจกรรม - การประชุมคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำอำเภอภูเพียง

การประชุมคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำอำเภอภูเพียง

 

          เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  โดยมี พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และพระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ได้จัดการการประชุมคัดเลือกผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำอำเภอภูเพียง ณ ประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0871

img 0877 

img 0887

img 0884

img_0869
img_0869
Image Detail Image Download
img_0871
img_0871
Image Detail Image Download
img_0873
img_0873
Image Detail Image Download
img_0874
img_0874
Image Detail Image Download
img_0875
img_0875
Image Detail Image Download
img_0876
img_0876
Image Detail Image Download
img_0877
img_0877
Image Detail Image Download
img_0878
img_0878
Image Detail Image Download
img_0880
img_0880
Image Detail Image Download
img_0884
img_0884
Image Detail Image Download
img_0885
img_0885
Image Detail Image Download
img_0886
img_0886
Image Detail Image Download
img_0887
img_0887
Image Detail Image Download
img_0888
img_0888
Image Detail Image Download
img_0890
img_0890
Image Detail Image Download
img_0891
img_0891
Image Detail Image Download
img_0892
img_0892
Image Detail Image Download
img_0893
img_0893
Image Detail Image Download
img_0894
img_0894
Image Detail Image Download
img_0895
img_0895
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery