ภาพกิจกรรม - การอบรมเชิงปฏิบัติ การวิจัย เรื่อง ชุมชนแนวปฏิบัติและทบทวนหลังปฏิบัติ

การอบรมเชิงปฏิบัติ การวิจัย เรื่อง ชุมชนแนวปฏิบัติและทบทวนหลังปฏิบัติ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติ การวิจัย เรื่อง ชุมชนแนวปฏิบัติและทบทวนหลังปฏิบัติ ณ ประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0805

img 0807

img 0828

img 0857

img_0805
img_0805
Image Detail Image Download
img_0807
img_0807
Image Detail Image Download
img_0808
img_0808
Image Detail Image Download
img_0810
img_0810
Image Detail Image Download
img_0812
img_0812
Image Detail Image Download
img_0816
img_0816
Image Detail Image Download
img_0817
img_0817
Image Detail Image Download
img_0828
img_0828
Image Detail Image Download
img_0830
img_0830
Image Detail Image Download
img_0843
img_0843
Image Detail Image Download
img_0850
img_0850
Image Detail Image Download
img_0852
img_0852
Image Detail Image Download
img_0857
img_0857
Image Detail Image Download
img_0858
img_0858
Image Detail Image Download
img_0859
img_0859
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery