ภาพกิจกรรม - บรรยายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

บรรยายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลปอน

 

           เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  และคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ได้บรรยายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ๙ วิธีเจริญสติในที่ทำงาน เพื่อตนเอง และเพื่อการทำงานที่ดีขึ้น ให้แก่คณะองค์การบริหารส่วนตำบลปอน ณ ห้องฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0747

img 0750

img 0751

img 0799

img_0747
img_0747
Image Detail Image Download
img_0750
img_0750
Image Detail Image Download
img_0751
img_0751
Image Detail Image Download
img_0752
img_0752
Image Detail Image Download
img_0753
img_0753
Image Detail Image Download
img_0754
img_0754
Image Detail Image Download
img_0755
img_0755
Image Detail Image Download
img_0756
img_0756
Image Detail Image Download
img_0757
img_0757
Image Detail Image Download
img_0759
img_0759
Image Detail Image Download
img_0761
img_0761
Image Detail Image Download
img_0765
img_0765
Image Detail Image Download
img_0766
img_0766
Image Detail Image Download
img_0768
img_0768
Image Detail Image Download
img_0769
img_0769
Image Detail Image Download
img_0771
img_0771
Image Detail Image Download
img_0772
img_0772
Image Detail Image Download
img_0776
img_0776
Image Detail Image Download
img_0779
img_0779
Image Detail Image Download
img_0784
img_0784
Image Detail Image Download
img_0788
img_0788
Image Detail Image Download
img_0789
img_0789
Image Detail Image Download
img_0790
img_0790
Image Detail Image Download
img_0793
img_0793
Image Detail Image Download
img_0796
img_0796
Image Detail Image Download
img_0799
img_0799
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery