ภาพกิจกรรม - โครงการบริการสังคม

โครงการบริการสังคม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพระนิสิตทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส สาขาน่าน จัดกิจกรรมโครงการบริการสังคม ได้นำหนังสือเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน พร้อมกันนี้ นิสิตทุนพระราชทานฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาวัดหาดไร่ อ.เวียงสา จ.น่าน ด้วย 

img 0681

img 0686

img 0717

img 0723

img_0624
img_0624
Image Detail Image Download
img_0628
img_0628
Image Detail Image Download
img_0629
img_0629
Image Detail Image Download
img_0631
img_0631
Image Detail Image Download
img_0632
img_0632
Image Detail Image Download
img_0633
img_0633
Image Detail Image Download
img_0634
img_0634
Image Detail Image Download
img_0635
img_0635
Image Detail Image Download
img_0636
img_0636
Image Detail Image Download
img_0637
img_0637
Image Detail Image Download
img_0639
img_0639
Image Detail Image Download
img_0640
img_0640
Image Detail Image Download
img_0642
img_0642
Image Detail Image Download
img_0645
img_0645
Image Detail Image Download
img_0648
img_0648
Image Detail Image Download
img_0650
img_0650
Image Detail Image Download
img_0651
img_0651
Image Detail Image Download
img_0652
img_0652
Image Detail Image Download
img_0653
img_0653
Image Detail Image Download
img_0654
img_0654
Image Detail Image Download
img_0657
img_0657
Image Detail Image Download
img_0659
img_0659
Image Detail Image Download
img_0661
img_0661
Image Detail Image Download
img_0663
img_0663
Image Detail Image Download
img_0668
img_0668
Image Detail Image Download
img_0671
img_0671
Image Detail Image Download
img_0672
img_0672
Image Detail Image Download
img_0673
img_0673
Image Detail Image Download
img_0674
img_0674
Image Detail Image Download
img_0677
img_0677
Image Detail Image Download
img_0678
img_0678
Image Detail Image Download
img_0679
img_0679
Image Detail Image Download
img_0681
img_0681
Image Detail Image Download
img_0682
img_0682
Image Detail Image Download
img_0683
img_0683
Image Detail Image Download
img_0686
img_0686
Image Detail Image Download
img_0692
img_0692
Image Detail Image Download
img_0694
img_0694
Image Detail Image Download
img_0698
img_0698
Image Detail Image Download
img_0703
img_0703
Image Detail Image Download
img_0704
img_0704
Image Detail Image Download
img_0707
img_0707
Image Detail Image Download
img_0708
img_0708
Image Detail Image Download
img_0710
img_0710
Image Detail Image Download
img_0712
img_0712
Image Detail Image Download
img_0713
img_0713
Image Detail Image Download
img_0717
img_0717
Image Detail Image Download
img_0721
img_0721
Image Detail Image Download
img_0723
img_0723
Image Detail Image Download
img_0725
img_0725
Image Detail Image Download
img_0726
img_0726
Image Detail Image Download
img_0728
img_0728
Image Detail Image Download
img_0731
img_0731
Image Detail Image Download
img_0736
img_0736
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery