ภาพกิจกรรม - การศึกษาดูงานของนิสิต คณะสังคมศาสตร์

การศึกษาดูงานของนิสิต คณะสังคมศาสตร์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพระนิสิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารััฐศาสตร์ วิชาเอกการปกครอง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระปลัดเทียน พลวุฒโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ฝ่ายบริหาร ได้ไปศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดน่าน เพื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพิจารณาคดี ณ ศาลจังหวัดน่าน

img 0553

img 0567

img 0595

img 0581

img_0534
img_0534
Image Detail Image Download
img_0536
img_0536
Image Detail Image Download
img_0537
img_0537
Image Detail Image Download
img_0543
img_0543
Image Detail Image Download
img_0544
img_0544
Image Detail Image Download
img_0546
img_0546
Image Detail Image Download
img_0553
img_0553
Image Detail Image Download
img_0567
img_0567
Image Detail Image Download
img_0572
img_0572
Image Detail Image Download
img_0581
img_0581
Image Detail Image Download
img_0587
img_0587
Image Detail Image Download
img_0590
img_0590
Image Detail Image Download
img_0595
img_0595
Image Detail Image Download
img_0599
img_0599
Image Detail Image Download
img_0600
img_0600
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery