ภาพกิจกรรม - พิธีมอบทุนพระราชทาน ในพระราชานุเคราะห์ รุ่นที่ ๖๙

พิธีมอบทุนพระราชทาน ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐น.  คณะผู้บริหาร และพระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  และกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่านได้เข้าร่วมใน พิธีมอบทุนพระราชทาน ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๗๙ ทุน ทุุนละ ๑๗,๐๐๐ บาท รวม ๑,๓๔๓,๐๐๐ บาท ณ ณ อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์จังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 0475

img 0486

img 0513

img 0518

img_0456
img_0456
Image Detail Image Download
img_0475
img_0475
Image Detail Image Download
img_0477
img_0477
Image Detail Image Download
img_0478
img_0478
Image Detail Image Download
img_0485
img_0485
Image Detail Image Download
img_0486
img_0486
Image Detail Image Download
img_0492
img_0492
Image Detail Image Download
img_0493
img_0493
Image Detail Image Download
img_0494
img_0494
Image Detail Image Download
img_0498
img_0498
Image Detail Image Download
img_0509
img_0509
Image Detail Image Download
img_0513
img_0513
Image Detail Image Download
img_0514
img_0514
Image Detail Image Download
img_0518
img_0518
Image Detail Image Download
img_0521
img_0521
Image Detail Image Download
img_0523
img_0523
Image Detail Image Download
img_0529
img_0529
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery