ภาพกิจกรรม - โครงการพัฒนา วาทะภาวะผู้นำ

โครงการพัฒนา วาทะภาวะผู้นำ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐น.  คณะผู้บริหาร และพระนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา วาทะภาวะผู้นำเพื่อบูรณากับการเรียนคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ ๔ โดย มีนายโสภณ ศรีมาเหล็ก สมาชิกวุฒิสภา ได้มาร่วมบรรยาย ณ วังกาบรางธรรมสถาน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

dscn9360

dscn9437

dscn9446

dscn9708

dscn9360
dscn9360
Image Detail Image Download
dscn9396
dscn9396
Image Detail Image Download
dscn9403
dscn9403
Image Detail Image Download
dscn9412
dscn9412
Image Detail Image Download
dscn9413
dscn9413
Image Detail Image Download
dscn9414
dscn9414
Image Detail Image Download
dscn9419
dscn9419
Image Detail Image Download
dscn9437
dscn9437
Image Detail Image Download
dscn9441
dscn9441
Image Detail Image Download
dscn9446
dscn9446
Image Detail Image Download
dscn9447
dscn9447
Image Detail Image Download
dscn9468
dscn9468
Image Detail Image Download
dscn9473
dscn9473
Image Detail Image Download
dscn9489
dscn9489
Image Detail Image Download
dscn9494
dscn9494
Image Detail Image Download
dscn9499
dscn9499
Image Detail Image Download
dscn9504
dscn9504
Image Detail Image Download
dscn9507
dscn9507
Image Detail Image Download
dscn9665
dscn9665
Image Detail Image Download
dscn9666
dscn9666
Image Detail Image Download
dscn9708
dscn9708
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery