ภาพกิจกรรม - งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และงานวันวิชาการ

งานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และงานวันวิชาการ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานราชการ พุทธศาสนิกชน โรงเรียนในจังหวัดน่าน โดยมี พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และงานวันวิชาการ ภายในงานได้มีกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และกิจกรรมภาษาอาเซียนแก่เยาวชนและสัมนาเชิงวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี อาจารย์สุชาติ  พัฒนศิษฎางกูร  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถ  นันทจักร์  ประธานที่ปรึกษาสถาบันภูพาน ได้มาขึ้นเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง “ก้าวทันอาเซียน ๒๐๑๕” ภายในงานยังมีนิทรรศการวิชาการคณะพุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และ ฐาน ๑๐ ฐาน “ค่ายภาษาอาเซียนแก่เยาวชน” เป็นฐานของแต่ละประเทศอาเซียน เพื่อให้นักเรียนที่มาร่วมงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับแต่ละประเทศอาเซียน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 

img 6062

img 6221

img 6256

img 6401

img_5945
img_5945
Image Detail Image Download
img_5950
img_5950
Image Detail Image Download
img_5953
img_5953
Image Detail Image Download
img_5956
img_5956
Image Detail Image Download
img_5958
img_5958
Image Detail Image Download
img_5959
img_5959
Image Detail Image Download
img_5966
img_5966
Image Detail Image Download
img_5971
img_5971
Image Detail Image Download
img_5978
img_5978
Image Detail Image Download
img_5979
img_5979
Image Detail Image Download
img_5980
img_5980
Image Detail Image Download
img_5982
img_5982
Image Detail Image Download
img_5985
img_5985
Image Detail Image Download
img_5986
img_5986
Image Detail Image Download
img_5987
img_5987
Image Detail Image Download
img_5990
img_5990
Image Detail Image Download
img_5991
img_5991
Image Detail Image Download
img_5992
img_5992
Image Detail Image Download
img_5994
img_5994
Image Detail Image Download
img_5995
img_5995
Image Detail Image Download
img_5996
img_5996
Image Detail Image Download
img_5999
img_5999
Image Detail Image Download
img_6003
img_6003
Image Detail Image Download
img_6010
img_6010
Image Detail Image Download
img_6011
img_6011
Image Detail Image Download
img_6014
img_6014
Image Detail Image Download
img_6016
img_6016
Image Detail Image Download
img_6019
img_6019
Image Detail Image Download
img_6022
img_6022
Image Detail Image Download
img_6024
img_6024
Image Detail Image Download
img_6029
img_6029
Image Detail Image Download
img_6032
img_6032
Image Detail Image Download
img_6038
img_6038
Image Detail Image Download
img_6039
img_6039
Image Detail Image Download
img_6041
img_6041
Image Detail Image Download
img_6043
img_6043
Image Detail Image Download
img_6044
img_6044
Image Detail Image Download
img_6045
img_6045
Image Detail Image Download
img_6053
img_6053
Image Detail Image Download
img_6054
img_6054
Image Detail Image Download
img_6062
img_6062
Image Detail Image Download
img_6065
img_6065
Image Detail Image Download
img_6068
img_6068
Image Detail Image Download
img_6069
img_6069
Image Detail Image Download
img_6070
img_6070
Image Detail Image Download
img_6073
img_6073
Image Detail Image Download
img_6076
img_6076
Image Detail Image Download
img_6080
img_6080
Image Detail Image Download
img_6082
img_6082
Image Detail Image Download
img_6085
img_6085
Image Detail Image Download
img_6088
img_6088
Image Detail Image Download
img_6089
img_6089
Image Detail Image Download
img_6093
img_6093
Image Detail Image Download
img_6094
img_6094
Image Detail Image Download
img_6096
img_6096
Image Detail Image Download
img_6100
img_6100
Image Detail Image Download
img_6109
img_6109
Image Detail Image Download
img_6111
img_6111
Image Detail Image Download
img_6113
img_6113
Image Detail Image Download
img_6114
img_6114
Image Detail Image Download
img_6115
img_6115
Image Detail Image Download
img_6117
img_6117
Image Detail Image Download
img_6118
img_6118
Image Detail Image Download
img_6119
img_6119
Image Detail Image Download
img_6120
img_6120
Image Detail Image Download
img_6123
img_6123
Image Detail Image Download
img_6135
img_6135
Image Detail Image Download
img_6138
img_6138
Image Detail Image Download
img_6142
img_6142
Image Detail Image Download
img_6154
img_6154
Image Detail Image Download
img_6155
img_6155
Image Detail Image Download
img_6165
img_6165
Image Detail Image Download
img_6169
img_6169
Image Detail Image Download
img_6174
img_6174
Image Detail Image Download
img_6175
img_6175
Image Detail Image Download
img_6177
img_6177
Image Detail Image Download
img_6179
img_6179
Image Detail Image Download
img_6180
img_6180
Image Detail Image Download
img_6190
img_6190
Image Detail Image Download
img_6191
img_6191
Image Detail Image Download
img_6204
img_6204
Image Detail Image Download
img_6212
img_6212
Image Detail Image Download
img_6221
img_6221
Image Detail Image Download
img_6226
img_6226
Image Detail Image Download
img_6231
img_6231
Image Detail Image Download
img_6237
img_6237
Image Detail Image Download
img_6240
img_6240
Image Detail Image Download
img_6243
img_6243
Image Detail Image Download
img_6247
img_6247
Image Detail Image Download
img_6252
img_6252
Image Detail Image Download
img_6253
img_6253
Image Detail Image Download
img_6255
img_6255
Image Detail Image Download
img_6256
img_6256
Image Detail Image Download
img_6258
img_6258
Image Detail Image Download
img_6268
img_6268
Image Detail Image Download
img_6270
img_6270
Image Detail Image Download
img_6273
img_6273
Image Detail Image Download
img_6291
img_6291
Image Detail Image Download
img_6294
img_6294
Image Detail Image Download
img_6296
img_6296
Image Detail Image Download
img_6304
img_6304
Image Detail Image Download
img_6307
img_6307
Image Detail Image Download
img_6320
img_6320
Image Detail Image Download
img_6321
img_6321
Image Detail Image Download
img_6322
img_6322
Image Detail Image Download
img_6323
img_6323
Image Detail Image Download
img_6325
img_6325
Image Detail Image Download
img_6333
img_6333
Image Detail Image Download
img_6336
img_6336
Image Detail Image Download
img_6337
img_6337
Image Detail Image Download
img_6338
img_6338
Image Detail Image Download
img_6340
img_6340
Image Detail Image Download
img_6341
img_6341
Image Detail Image Download
img_6342
img_6342
Image Detail Image Download
img_6343
img_6343
Image Detail Image Download
img_6346
img_6346
Image Detail Image Download
img_6347
img_6347
Image Detail Image Download
img_6348
img_6348
Image Detail Image Download
img_6349
img_6349
Image Detail Image Download
img_6355
img_6355
Image Detail Image Download
img_6358
img_6358
Image Detail Image Download
img_6362
img_6362
Image Detail Image Download
img_6365
img_6365
Image Detail Image Download
img_6369
img_6369
Image Detail Image Download
img_6371
img_6371
Image Detail Image Download
img_6375
img_6375
Image Detail Image Download
img_6377
img_6377
Image Detail Image Download
img_6379
img_6379
Image Detail Image Download
img_6382
img_6382
Image Detail Image Download
img_6385
img_6385
Image Detail Image Download
img_6387
img_6387
Image Detail Image Download
img_6390
img_6390
Image Detail Image Download
img_6392
img_6392
Image Detail Image Download
img_6395
img_6395
Image Detail Image Download
img_6400
img_6400
Image Detail Image Download
img_6401
img_6401
Image Detail Image Download
img_6404
img_6404
Image Detail Image Download
img_6407
img_6407
Image Detail Image Download
img_6408
img_6408
Image Detail Image Download
img_6413
img_6413
Image Detail Image Download
img_6414
img_6414
Image Detail Image Download
img_6416
img_6416
Image Detail Image Download
img_6417
img_6417
Image Detail Image Download
img_6420
img_6420
Image Detail Image Download
img_6422
img_6422
Image Detail Image Download
img_6423
img_6423
Image Detail Image Download
img_6425
img_6425
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery