ภาพกิจกรรม - กิจกรรม รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

กิจกรรม รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง

 

           เมื่อวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง  โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ร่วมกันกันกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ เพื่อให้สามเณรได้รู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่ ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9293

img 9297

img 9298

img 9327

img_9281
img_9281
Image Detail Image Download
img_9282
img_9282
Image Detail Image Download
img_9283
img_9283
Image Detail Image Download
img_9284
img_9284
Image Detail Image Download
img_9286
img_9286
Image Detail Image Download
img_9287
img_9287
Image Detail Image Download
img_9289
img_9289
Image Detail Image Download
img_9290
img_9290
Image Detail Image Download
img_9293
img_9293
Image Detail Image Download
img_9295
img_9295
Image Detail Image Download
img_9296
img_9296
Image Detail Image Download
img_9297
img_9297
Image Detail Image Download
img_9298
img_9298
Image Detail Image Download
img_9299
img_9299
Image Detail Image Download
img_9300
img_9300
Image Detail Image Download
img_9302
img_9302
Image Detail Image Download
img_9303
img_9303
Image Detail Image Download
img_9304
img_9304
Image Detail Image Download
img_9305
img_9305
Image Detail Image Download
img_9306
img_9306
Image Detail Image Download
img_9308
img_9308
Image Detail Image Download
img_9310
img_9310
Image Detail Image Download
img_9311
img_9311
Image Detail Image Download
img_9313
img_9313
Image Detail Image Download
img_9314
img_9314
Image Detail Image Download
img_9315
img_9315
Image Detail Image Download
img_9317
img_9317
Image Detail Image Download
img_9320
img_9320
Image Detail Image Download
img_9322
img_9322
Image Detail Image Download
img_9325
img_9325
Image Detail Image Download
img_9327
img_9327
Image Detail Image Download
img_9330
img_9330
Image Detail Image Download
img_9332
img_9332
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery