ภาพกิจกรรม - ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนางสาวอังคณา วังหลัง

ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนางสาวอังคณา วังหลัง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ ได้เป็นตัวแทนในนามของทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เดินทาง ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ บิดาของนางสาวอังคณา  วังหลัง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครอง(เทียบโอน) 

img 0221

img 0225

img 0231

img_0219
img_0219
Image Detail Image Download
img_0221
img_0221
Image Detail Image Download
img_0222
img_0222
Image Detail Image Download
img_0223
img_0223
Image Detail Image Download
img_0224
img_0224
Image Detail Image Download
img_0225
img_0225
Image Detail Image Download
img_0226
img_0226
Image Detail Image Download
img_0227
img_0227
Image Detail Image Download
img_0228
img_0228
Image Detail Image Download
img_0229
img_0229
Image Detail Image Download
img_0230
img_0230
Image Detail Image Download
img_0231
img_0231
Image Detail Image Download
img_0232
img_0232
Image Detail Image Download
img_0233
img_0233
Image Detail Image Download
img_0234
img_0234
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery