ภาพกิจกรรม - โครงการความร่วมมือด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒

โครงการความร่วมมือด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖  คณะผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ว่าที่ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร  นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ นางสาวจิรวรรณ  ศรียงค์ เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านต่างประเทศ  นายระวี  จิระเดชากุล และ นายธีระวัฒน์  สุวรรณพันธ์ จากวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้เดินทางไปยัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน กับ แขวงหลวงพระบาง แขวงไชยบุรีและแขวงอุดมไชย เป็นครั้งที่ ๒ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

img 4555

img 4663

img 4719

img 4877

 

 


img_4555
img_4555
Image Detail Image Download
img_4594
img_4594
Image Detail Image Download
img_4606
img_4606
Image Detail Image Download
img_4610
img_4610
Image Detail Image Download
img_4611
img_4611
Image Detail Image Download
img_4612
img_4612
Image Detail Image Download
img_4621
img_4621
Image Detail Image Download
img_4624
img_4624
Image Detail Image Download
img_4633
img_4633
Image Detail Image Download
img_4634
img_4634
Image Detail Image Download
img_4638
img_4638
Image Detail Image Download
img_4651
img_4651
Image Detail Image Download
img_4652
img_4652
Image Detail Image Download
img_4663
img_4663
Image Detail Image Download
img_4681
img_4681
Image Detail Image Download
img_4693
img_4693
Image Detail Image Download
img_4700
img_4700
Image Detail Image Download
img_4704
img_4704
Image Detail Image Download
img_4719
img_4719
Image Detail Image Download
img_4740
img_4740
Image Detail Image Download
img_4742
img_4742
Image Detail Image Download
img_4743
img_4743
Image Detail Image Download
img_4745
img_4745
Image Detail Image Download
img_4760
img_4760
Image Detail Image Download
img_4778
img_4778
Image Detail Image Download
img_4803
img_4803
Image Detail Image Download
img_4812
img_4812
Image Detail Image Download
img_4817
img_4817
Image Detail Image Download
img_4820
img_4820
Image Detail Image Download
img_4822
img_4822
Image Detail Image Download
img_4835
img_4835
Image Detail Image Download
img_4836
img_4836
Image Detail Image Download
img_4842
img_4842
Image Detail Image Download
img_4843
img_4843
Image Detail Image Download
img_4857
img_4857
Image Detail Image Download
img_4858
img_4858
Image Detail Image Download
img_4872
img_4872
Image Detail Image Download
img_4877
img_4877
Image Detail Image Download
img_4880
img_4880
Image Detail Image Download
img_4881
img_4881
Image Detail Image Download
img_4890
img_4890
Image Detail Image Download
img_4893
img_4893
Image Detail Image Download
img_4895
img_4895
Image Detail Image Download
img_4897
img_4897
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery