ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์ต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๖

กิจกรรมอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์ต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในกิจกรรมอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์ต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๖ ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลีและแผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ถวายการต้อนรับ พร้อมทั้งได้มอบโฉนดที่ดินพื้นที่ ๑๓ ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗   ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ได้เดินทางไปบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ในโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติพระนักเผยแผ่จังหวัดน่าน โดยคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ภาค ๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

img 5507

img 5541

 

img 5592

img 5873

img_5466
img_5466
Image Detail Image Download
img_5469
img_5469
Image Detail Image Download
img_5482
img_5482
Image Detail Image Download
img_5483
img_5483
Image Detail Image Download
img_5485
img_5485
Image Detail Image Download
img_5486
img_5486
Image Detail Image Download
img_5487
img_5487
Image Detail Image Download
img_5488
img_5488
Image Detail Image Download
img_5491
img_5491
Image Detail Image Download
img_5494
img_5494
Image Detail Image Download
img_5495
img_5495
Image Detail Image Download
img_5496
img_5496
Image Detail Image Download
img_5499
img_5499
Image Detail Image Download
img_5502
img_5502
Image Detail Image Download
img_5505
img_5505
Image Detail Image Download
img_5506
img_5506
Image Detail Image Download
img_5507
img_5507
Image Detail Image Download
img_5515
img_5515
Image Detail Image Download
img_5517
img_5517
Image Detail Image Download
img_5518
img_5518
Image Detail Image Download
img_5519
img_5519
Image Detail Image Download
img_5522
img_5522
Image Detail Image Download
img_5529
img_5529
Image Detail Image Download
img_5532
img_5532
Image Detail Image Download
img_5541
img_5541
Image Detail Image Download
img_5543
img_5543
Image Detail Image Download
img_5546
img_5546
Image Detail Image Download
img_5547
img_5547
Image Detail Image Download
img_5558
img_5558
Image Detail Image Download
img_5563
img_5563
Image Detail Image Download
img_5574
img_5574
Image Detail Image Download
img_5586
img_5586
Image Detail Image Download
img_5587
img_5587
Image Detail Image Download
img_5592
img_5592
Image Detail Image Download
img_5593
img_5593
Image Detail Image Download
img_5596
img_5596
Image Detail Image Download
img_5597
img_5597
Image Detail Image Download
img_5600
img_5600
Image Detail Image Download
img_5602
img_5602
Image Detail Image Download
img_5611
img_5611
Image Detail Image Download
img_5616
img_5616
Image Detail Image Download
img_5629
img_5629
Image Detail Image Download
img_5638
img_5638
Image Detail Image Download
img_5642
img_5642
Image Detail Image Download
img_5650
img_5650
Image Detail Image Download
img_5670
img_5670
Image Detail Image Download
img_5672
img_5672
Image Detail Image Download
img_5673
img_5673
Image Detail Image Download
img_5680
img_5680
Image Detail Image Download
img_5684
img_5684
Image Detail Image Download
img_5689
img_5689
Image Detail Image Download
img_5699
img_5699
Image Detail Image Download
img_5700
img_5700
Image Detail Image Download
img_5703
img_5703
Image Detail Image Download
img_5709
img_5709
Image Detail Image Download
img_5710
img_5710
Image Detail Image Download
img_5711
img_5711
Image Detail Image Download
img_5713
img_5713
Image Detail Image Download
img_5719
img_5719
Image Detail Image Download
img_5720
img_5720
Image Detail Image Download
img_5751
img_5751
Image Detail Image Download
img_5754
img_5754
Image Detail Image Download
img_5757
img_5757
Image Detail Image Download
img_5761
img_5761
Image Detail Image Download
img_5766
img_5766
Image Detail Image Download
img_5777
img_5777
Image Detail Image Download
img_5779
img_5779
Image Detail Image Download
img_5812
img_5812
Image Detail Image Download
img_5814
img_5814
Image Detail Image Download
img_5827
img_5827
Image Detail Image Download
img_5833
img_5833
Image Detail Image Download
img_5860
img_5860
Image Detail Image Download
img_5862
img_5862
Image Detail Image Download
img_5869
img_5869
Image Detail Image Download
img_5873
img_5873
Image Detail Image Download
img_5876
img_5876
Image Detail Image Download
img_5881
img_5881
Image Detail Image Download
img_5882
img_5882
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery