ภาพกิจกรรม - โครงการแข่งขันตีกลองปูจา

โครงการแข่งขันตีกลองปูจา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

             เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ได้ร่วมกับวัฒนาธรรมตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันตีกลองปูจา เพื่อให้เยาวชนได้ทำนุศิลปวัฒนธรรม จากความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวล้านนาโบราณ ณ โรงเรียนไทยรัฐ ๙๘ (บ้านงอบ) ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

img 5376

img 5387

img 5391

img 5456

img_5363
img_5363
Image Detail Image Download
img_5365
img_5365
Image Detail Image Download
img_5371
img_5371
Image Detail Image Download
img_5376
img_5376
Image Detail Image Download
img_5384
img_5384
Image Detail Image Download
img_5387
img_5387
Image Detail Image Download
img_5391
img_5391
Image Detail Image Download
img_5398
img_5398
Image Detail Image Download
img_5408
img_5408
Image Detail Image Download
img_5410
img_5410
Image Detail Image Download
img_5416
img_5416
Image Detail Image Download
img_5418
img_5418
Image Detail Image Download
img_5430
img_5430
Image Detail Image Download
img_5435
img_5435
Image Detail Image Download
img_5438
img_5438
Image Detail Image Download
img_5444
img_5444
Image Detail Image Download
img_5452
img_5452
Image Detail Image Download
img_5453
img_5453
Image Detail Image Download
img_5455
img_5455
Image Detail Image Download
img_5456
img_5456
Image Detail Image Download
img_5457
img_5457
Image Detail Image Download
img_5461
img_5461
Image Detail Image Download
img_5462
img_5462
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery