ภาพกิจกรรม - ประชุมเตรียมจัดงานอบรมพัฒนาพระภิกษุสามเณรนักเทศต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๖

ประชุมเตรียมจัดงานอบรมพัฒนาพระภิกษุสามเณรนักเทศต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๑๕ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันประชุมเรื่อง ประชุมเตรียมจัดงานอบรมพัฒนาพระภิกษุสามเณรนักเทศต้นแบบ ประจำปี ๒๕๕๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดกิจกรรม และเตรียมงาน การจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยนครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9992

img 0016

img 9999

img 0001

img_0001
img_0001
Image Detail Image Download
img_0003
img_0003
Image Detail Image Download
img_0004
img_0004
Image Detail Image Download
img_0005
img_0005
Image Detail Image Download
img_0007
img_0007
Image Detail Image Download
img_0009
img_0009
Image Detail Image Download
img_0010
img_0010
Image Detail Image Download
img_0011
img_0011
Image Detail Image Download
img_0012
img_0012
Image Detail Image Download
img_0015
img_0015
Image Detail Image Download
img_0016
img_0016
Image Detail Image Download
img_0018
img_0018
Image Detail Image Download
img_9991
img_9991
Image Detail Image Download
img_9992
img_9992
Image Detail Image Download
img_9993
img_9993
Image Detail Image Download
img_9994
img_9994
Image Detail Image Download
img_9995
img_9995
Image Detail Image Download
img_9997
img_9997
Image Detail Image Download
img_9998
img_9998
Image Detail Image Download
img_9999
img_9999
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery