ภาพกิจกรรม - การประชุม งานวิจัย

การประชุม งานวิจัย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

             เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร ว่าที่ร.ต.สมเดช อภิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมกันประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ การทำวิจัย เพื่อให้ได้พัฒนาในงานวิจัยของ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9868

img 9870

 

img 9871

img 9894

img_9868
img_9868
Image Detail Image Download
img_9870
img_9870
Image Detail Image Download
img_9871
img_9871
Image Detail Image Download
img_9872
img_9872
Image Detail Image Download
img_9873
img_9873
Image Detail Image Download
img_9875
img_9875
Image Detail Image Download
img_9876
img_9876
Image Detail Image Download
img_9877
img_9877
Image Detail Image Download
img_9878
img_9878
Image Detail Image Download
img_9889
img_9889
Image Detail Image Download
img_9894
img_9894
Image Detail Image Download
img_9897
img_9897
Image Detail Image Download
img_9899
img_9899
Image Detail Image Download
img_9900
img_9900
Image Detail Image Download
img_9903
img_9903
Image Detail Image Download
img_9909
img_9909
Image Detail Image Download
img_9916
img_9916
Image Detail Image Download
img_9922
img_9922
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery