ภาพกิจกรรม - ประชุมบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ประชุมบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ว่าที่ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร  และ นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมกันประชุมเกี่ยวกับ เครื่องแบบบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เพื่อให้เครื่อวแบบบุคลากรเป็นความระเบียบเรียบร้อย ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9853

img 9854

img 9855

img 9856

img_9853
img_9853
Image Detail Image Download
img_9854
img_9854
Image Detail Image Download
img_9855
img_9855
Image Detail Image Download
img_9856
img_9856
Image Detail Image Download
img_9857
img_9857
Image Detail Image Download
img_9858
img_9858
Image Detail Image Download
img_9859
img_9859
Image Detail Image Download
img_9860
img_9860
Image Detail Image Download
img_9862
img_9862
Image Detail Image Download
img_9863
img_9863
Image Detail Image Download
img_9864
img_9864
Image Detail Image Download
img_9865
img_9865
Image Detail Image Download
img_9866
img_9866
Image Detail Image Download
img_9867
img_9867
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery