ภาพกิจกรรม - สัมนาทางวิชาการเรื่อง ผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าน

สัมนาทางวิชาการเรื่อง ผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เป็นประธานในงาน สัมนาทางวิชาการเรื่อง ผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าน ซึ่งจัดโดย นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ปี ๓ (เทียบโอน) โดยมี พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พันโท พงศ์ศิริ  พงษ์อาริยะมงคล อาจารย์พิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  อาจารย์ประดิษฐ์  กลาสี อาจาย์จากโรงเรียนปัว และนายชูชาติ  สุขสงวน หัวหน้าการมีส่วนร่วม สนง.กกต.นน. ได้มาบรรยาย เกี่ยวกับ ผู้นำเชิงพุทธกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 9774

img 9797

img 9805

img 9779 

img_9740
img_9740
Image Detail Image Download
img_9741
img_9741
Image Detail Image Download
img_9742
img_9742
Image Detail Image Download
img_9743
img_9743
Image Detail Image Download
img_9744
img_9744
Image Detail Image Download
img_9745
img_9745
Image Detail Image Download
img_9746
img_9746
Image Detail Image Download
img_9747
img_9747
Image Detail Image Download
img_9751
img_9751
Image Detail Image Download
img_9752
img_9752
Image Detail Image Download
img_9753
img_9753
Image Detail Image Download
img_9754
img_9754
Image Detail Image Download
img_9761
img_9761
Image Detail Image Download
img_9762
img_9762
Image Detail Image Download
img_9763
img_9763
Image Detail Image Download
img_9770
img_9770
Image Detail Image Download
img_9771
img_9771
Image Detail Image Download
img_9774
img_9774
Image Detail Image Download
img_9779
img_9779
Image Detail Image Download
img_9780
img_9780
Image Detail Image Download
img_9784
img_9784
Image Detail Image Download
img_9789
img_9789
Image Detail Image Download
img_9791
img_9791
Image Detail Image Download
img_9797
img_9797
Image Detail Image Download
img_9798
img_9798
Image Detail Image Download
img_9799
img_9799
Image Detail Image Download
img_9800
img_9800
Image Detail Image Download
img_9804
img_9804
Image Detail Image Download
img_9805
img_9805
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery