ภาพกิจกรรม - ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันประชุมเรื่อง การจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา โดยแต่งตั้งคณะกรรมแต่ละฝ่ายงานที่ได้รับผิดชอบตามหน้าที่ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0527

img 0529

 

img 0540

img 0541

img_0527
img_0527
Image Detail Image Download
img_0529
img_0529
Image Detail Image Download
img_0530
img_0530
Image Detail Image Download
img_0531
img_0531
Image Detail Image Download
img_0533
img_0533
Image Detail Image Download
img_0534
img_0534
Image Detail Image Download
img_0536
img_0536
Image Detail Image Download
img_0537
img_0537
Image Detail Image Download
img_0538
img_0538
Image Detail Image Download
img_0540
img_0540
Image Detail Image Download
img_0541
img_0541
Image Detail Image Download
img_0542
img_0542
Image Detail Image Download
img_0543
img_0543
Image Detail Image Download
img_0544
img_0544
Image Detail Image Download
img_0545
img_0545
Image Detail Image Download
img_0546
img_0546
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery