ภาพกิจกรรม - ประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือน สิงหาคม

ประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือน สิงหาคม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันประชุมเรื่อง การจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา แบบแปลนการก่อสร้างอาคารเรียน การจัดงานอบรมสามเณรนักเทศน์และอบรมพระนักเผยแพร่พุทธศาสนา การปรับปรุงความสอดคล้องแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ และแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการวิจัย ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0499

img 0510

img 0509

img 0515

img_0497
img_0497
Image Detail Image Download
img_0498
img_0498
Image Detail Image Download
img_0499
img_0499
Image Detail Image Download
img_0500
img_0500
Image Detail Image Download
img_0501
img_0501
Image Detail Image Download
img_0502
img_0502
Image Detail Image Download
img_0503
img_0503
Image Detail Image Download
img_0504
img_0504
Image Detail Image Download
img_0505
img_0505
Image Detail Image Download
img_0506
img_0506
Image Detail Image Download
img_0507
img_0507
Image Detail Image Download
img_0508
img_0508
Image Detail Image Download
img_0509
img_0509
Image Detail Image Download
img_0510
img_0510
Image Detail Image Download
img_0511
img_0511
Image Detail Image Download
img_0512
img_0512
Image Detail Image Download
img_0513
img_0513
Image Detail Image Download
img_0514
img_0514
Image Detail Image Download
img_0515
img_0515
Image Detail Image Download
img_0516
img_0516
Image Detail Image Download
img_0517
img_0517
Image Detail Image Download
img_0518
img_0518
Image Detail Image Download
img_0519
img_0519
Image Detail Image Download
img_0520
img_0520
Image Detail Image Download
img_0521
img_0521
Image Detail Image Download
img_0522
img_0522
Image Detail Image Download
img_0524
img_0524
Image Detail Image Download
img_0525
img_0525
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery