ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้ารการวิจัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) งานวิจัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้ารการวิจัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) งานวิจัย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เป็นประธานในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้ารการวิจัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) งานวิจัย ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ผศ.ณรงค์ โวหารเสาวภาคย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตพะเยา ผศ.จักรแก้ว นามเมือง หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน / รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตพะเยา ได้มาบรรยาย เกี่ยวกับด้านงานวิจัย ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0364

img 0388

img 0396

img 0411

img 0438

img_0364
img_0364
Image Detail Image Download
img_0367
img_0367
Image Detail Image Download
img_0370
img_0370
Image Detail Image Download
img_0371
img_0371
Image Detail Image Download
img_0372
img_0372
Image Detail Image Download
img_0374
img_0374
Image Detail Image Download
img_0375
img_0375
Image Detail Image Download
img_0380
img_0380
Image Detail Image Download
img_0388
img_0388
Image Detail Image Download
img_0396
img_0396
Image Detail Image Download
img_0399
img_0399
Image Detail Image Download
img_0401
img_0401
Image Detail Image Download
img_0402
img_0402
Image Detail Image Download
img_0403
img_0403
Image Detail Image Download
img_0404
img_0404
Image Detail Image Download
img_0405
img_0405
Image Detail Image Download
img_0406
img_0406
Image Detail Image Download
img_0411
img_0411
Image Detail Image Download
img_0422
img_0422
Image Detail Image Download
img_0428
img_0428
Image Detail Image Download
img_0430
img_0430
Image Detail Image Download
img_0432
img_0432
Image Detail Image Download
img_0434
img_0434
Image Detail Image Download
img_0438
img_0438
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery