ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารหารือการทำแบบแปลนอาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

คณะผู้บริหารหารือการทำแบบแปลนอาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันหารือการทำแบบแปลนอาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 

img 0335

img 0350

img 0356

img_0335
img_0335
Image Detail Image Download
img_0336
img_0336
Image Detail Image Download
img_0337
img_0337
Image Detail Image Download
img_0346
img_0346
Image Detail Image Download
img_0350
img_0350
Image Detail Image Download
img_0352
img_0352
Image Detail Image Download
img_0353
img_0353
Image Detail Image Download
img_0354
img_0354
Image Detail Image Download
img_0356
img_0356
Image Detail Image Download
img_0357
img_0357
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery