ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร เข้าพบปะ ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้บริหาร เข้าพบปะ ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          

           เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  พระครูสิริธรรมภาณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าพบปะ ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อชี้แจงเรื่องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ และทำความร่วมมือเรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ เด็กและเยาวชน ณ กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นคณะผู้บริหารได้เข้าพบปะ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงเรื่องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ และหาทิศทางการทำความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) กับส่วนราชการ โดยเฉพาะฝ่ายปกครองโดยมุ่งเน้นให้มีหลักธรรมาภิบาลและหาแนวทางแก้ปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ฯลฯ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

24

           จากนั้นคณะผู้บริหารร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าถวายสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร และพระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

57

           จากนั้นพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะ ภาค 6 ได้มอบปัจจัยค่าน้ำค่าไฟแก่พระครูสิริธรรมภาณี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เพื่อเป็นค่าบำรุงค่าน้ำค่าไฟให้แก่วัดพุทธานุภาพ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

10

 

1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
5
5
Image Detail Image Download
6
6
Image Detail Image Download
7
7
Image Detail Image Download
8
8
Image Detail Image Download
9
9
Image Detail Image Download
10
10
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery