ภาพกิจกรรม - ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ได้ร่วมกันประชุมเรื่อง การจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา เพื่อฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0259

img 0281

img 0300

img 0301

img_0259
img_0259
Image Detail Image Download
img_0260
img_0260
Image Detail Image Download
img_0281
img_0281
Image Detail Image Download
img_0283
img_0283
Image Detail Image Download
img_0284
img_0284
Image Detail Image Download
img_0285
img_0285
Image Detail Image Download
img_0287
img_0287
Image Detail Image Download
img_0288
img_0288
Image Detail Image Download
img_0289
img_0289
Image Detail Image Download
img_0293
img_0293
Image Detail Image Download
img_0294
img_0294
Image Detail Image Download
img_0300
img_0300
Image Detail Image Download
img_0301
img_0301
Image Detail Image Download
img_0304
img_0304
Image Detail Image Download
img_0308
img_0308
Image Detail Image Download
img_0314
img_0314
Image Detail Image Download
img_0315
img_0315
Image Detail Image Download
img_0316
img_0316
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery