ภาพกิจกรรม - ผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพย่าของนางสาวฐิติพร สะสม

ผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพย่าของนางสาวฐิติพร  สะสม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และคณาจารย์  สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง โดยมีพระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในงานฌาปนกิจศพ ย่าของนางสาวฐิติพร  สะสม อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

img 0175

img 0184

img 0196

img 0246

img_0111
img_0111
Image Detail Image Download
img_0114
img_0114
Image Detail Image Download
img_0116
img_0116
Image Detail Image Download
img_0118
img_0118
Image Detail Image Download
img_0123
img_0123
Image Detail Image Download
img_0168
img_0168
Image Detail Image Download
img_0172
img_0172
Image Detail Image Download
img_0175
img_0175
Image Detail Image Download
img_0176
img_0176
Image Detail Image Download
img_0184
img_0184
Image Detail Image Download
img_0186
img_0186
Image Detail Image Download
img_0190
img_0190
Image Detail Image Download
img_0196
img_0196
Image Detail Image Download
img_0200
img_0200
Image Detail Image Download
img_0214
img_0214
Image Detail Image Download
img_0229
img_0229
Image Detail Image Download
img_0231
img_0231
Image Detail Image Download
img_0237
img_0237
Image Detail Image Download
img_0240
img_0240
Image Detail Image Download
img_0242
img_0242
Image Detail Image Download
img_0246
img_0246
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery