ภาพกิจกรรม - ประชุมการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕

ประชุมการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้ร่วมกันประชุมการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ กับองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0061

img 0065

img 0080

img 0081

img_0060
img_0060
Image Detail Image Download
img_0061
img_0061
Image Detail Image Download
img_0063
img_0063
Image Detail Image Download
img_0065
img_0065
Image Detail Image Download
img_0067
img_0067
Image Detail Image Download
img_0071
img_0071
Image Detail Image Download
img_0072
img_0072
Image Detail Image Download
img_0073
img_0073
Image Detail Image Download
img_0075
img_0075
Image Detail Image Download
img_0076
img_0076
Image Detail Image Download
img_0078
img_0078
Image Detail Image Download
img_0079
img_0079
Image Detail Image Download
img_0080
img_0080
Image Detail Image Download
img_0081
img_0081
Image Detail Image Download
img_0083
img_0083
Image Detail Image Download
img_0084
img_0084
Image Detail Image Download
img_0085
img_0085
Image Detail Image Download
img_0086
img_0086
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery