ภาพกิจกรรม - ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพย่าของนางสาวฐิติพร สะสม

ผู้บริหาร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพย่าของนางสาวฐิติพร  สะสม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  ได้เดินทางไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ย่าของนางสาวฐิติพร  สะสม อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดหัวเวียงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

img 3964

img 3976

img 3983

img 3987

img_3964
img_3964
Image Detail Image Download
img_3976
img_3976
Image Detail Image Download
img_3980
img_3980
Image Detail Image Download
img_3983
img_3983
Image Detail Image Download
img_3985
img_3985
Image Detail Image Download
img_3987
img_3987
Image Detail Image Download
img_3989
img_3989
Image Detail Image Download
img_3991
img_3991
Image Detail Image Download
img_3995
img_3995
Image Detail Image Download
img_3997
img_3997
Image Detail Image Download
img_4002
img_4002
Image Detail Image Download
img_4003
img_4003
Image Detail Image Download
img_4004
img_4004
Image Detail Image Download
img_4005
img_4005
Image Detail Image Download
img_4006
img_4006
Image Detail Image Download
img_4011
img_4011
Image Detail Image Download
img_4012
img_4012
Image Detail Image Download
img_4020
img_4020
Image Detail Image Download
img_4021
img_4021
Image Detail Image Download
img_4031
img_4031
Image Detail Image Download
img_4037
img_4037
Image Detail Image Download
img_4043
img_4043
Image Detail Image Download
img_4055
img_4055
Image Detail Image Download
img_4058
img_4058
Image Detail Image Download
img_4059
img_4059
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery